Viepri Napkin
  • Tessitura Pardi

Tessitura Pardi

Viepri Napkin

Size: 21" x 21"

Color: Oatmeal / Black

Each napkin sold individually.

$24.50


Related Items